ZBIRANJE PONUDB - prodaja premoženja

 ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o.  prodaja rabljeno tovorno vozilo Nissan Navaro

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki dostavijo (osebno ali po pošti) v zaprti ovojnici najkasneje do 24. 7. 2023 do 9:00 na naslov Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226  z oznako: »Ne odpiraj - ponudba - prodaja tovornega vozila Nissan Navara«. 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

 

JAVNO NAROČILO Strojne storitve na področju občine MT v 2024

STROJNE STORITVE NA OBMOČJU OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2024

Rok za postavljanje vprašanj: 14.12.2023 do 9:00 ure

Rok za oddajo ponudb: 20.12.2023 do 9:00 ure

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

 PRILOŽENO DOKUMENTACIJA WORD

NAKUP ROVOKOPAČA po sistemu staro za novo

JN006645/2020-W01

NAKUP ROVOKOPAČA skladno s tehnično specifikacijo in razpisnimi pogoji.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki bodo morebiti  objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 16.11.2020 do 9:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 10.11.2020 do 09:00 ure

Dobave asfaltnih mešanic v letu 2020

JN001317/2020-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

 Rok za oddajo ponudb: 13.03.2020 do 09:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 06.03.2020 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 13.01.2020 do 09:01 ure

 

04.03.2020 - POPRAVEK OBRAZCA - PREDRAČUN Exel tabela. Obrazložitev: na objavljenem obrazcu je navedena napačna merska enota. Pravilna merska enota je TONA oz. oznaka "t". Vsi ostali elementi predračuna ostajajo nespremenjeni.

 

 

Dobave betonov, prevozi betonov in vgrajevanje s črpalko v letu 2020

Objava NMV  JN000701/2020-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

 Rok za oddajo ponudb: 17.02.2020 do 09:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 11.02.2020 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 17.02.2020 do 09:01 ure

Sukcesivne dobave raznega gradbenega materiala v letu 2020

 

JN008693/2019-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

 Rok za oddajo ponudb: 06.01.2020 do 09:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 23.12.2019 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 06.01.2020 do 09:01 ure

 

Dne 03.01.2020 je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije JN008693/2019-K01 in sicer so spremembe naslednje

 Rok za oddajo ponudb: 10.01.2020 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 10.01.2020 do 09:01 ure

Objavljeno je tudi novo mesto za oddajo ponudb.

 

Sukcesivne dobave raznega vodovodnega materiala v letu 2020

JN00008941/2019-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

 Rok za oddajo ponudb: 17.01.2020 do 09:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 10.01.2020 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 17.01.2020 do 09:01 ure

Sukcesivne dobave raznega kanalizacijskega materiala v letu 2020

JN008703/2019-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

 Rok za oddajo ponudb: 08.01.2020 do 09:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 27.12.2019 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 08.01.2020 do 09:01 ure

 

Dne 07.01.2020 je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije JN008703/2019-K01 in sicer so spremembe naslednje

 Rok za oddajo ponudb: 10.01.2020 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 10.01.2020 do 09:01 ure

Objavljeno je tudi novo mesto za oddajo ponudb.

Dobava gramoznega materiala v letu 2020

JN008660/2019-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

 Rok za oddajo ponudb: 27.12.2019 do 09:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 20.12.2019 do 09:00 ure

 Rok za odpiranje ponudb: 27.12.2019 do 09:01 ure

 

Strojne storitve na območju občine moravske toplice v letu 2020

JN008594/2019-W01

STROJNE STORITVE NA OBMOČJU OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2020

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 27.12.2019 do 9:00 ure

Odpiranje ponudb: 27.12.2019 ob 09:01 uri

Dobava električne energije 2020-2023

JN007475/2019-W01

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 06.11.2019 do 10:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 30.10.2019 do 10:00 ure

29.10.2019 objavljamo spremembo razspisne dokumentacije in obrazcev.

Dobave betonov, prevozi betonov in vgrajevanje s črpalko v letu 2019

JN000195/2019-W01

DOBAVE BETONOV, PREVOZI BETONOV IN VGRAJEVANJE S ČRPALKO V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 30.01.2019 do 09:00

Sukcesivne dobave gradbenega materiala v 2019

JN008819/2018-W01
DOBAVA GRADBENEGA MATERIALA V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 15.01.2019 do 09:00

Dobava gramoznega materiala v letu 2019

JN008494/2018-W01

DOBAVA GRAMOZNEGA MATERIALA V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 27.12.2018 do 08:30 ure

Dobava kanalizacijskega materiala v letu 2019

JN008332/2018-W01

DOBAVA KANALIZACIJSKEGA MATERIALA V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 19.12.2018 do 9:00 ure