ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) določa: »Zavezanec zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.«

Pomembne povezave:

̶        Notranji akt o določitvi notranje poti za prijavo  

̶        Obrazec za notranjo prijavo  

̶        Zakon o zaščiti prijaviteljev (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01- 0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri ).