Plakatiranje

Na podlagi Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 19/07) je občina podelila podjetju Čista narava izključno pravico izvajanja oglaševanja in obveščanja ter vzdrževanja teh objektov za celotno območje Občine Moravske Toplice.
Trenutno je v občini Moravske Toplice na razpolago 31 mest za izobešanje plakatov. Seznam plakatnih mest.

1. Kako stranka naroči izobešanje plakata?
Stranka, katera želi izobesiti plakat, mora za informacijo poklicati Čisto naravo d.o.o. Tu boste dobili prvo informacijo glede trenutne zasedenosti, kakšen mora biti plakat in velikost. Ko je ugotovljeno, da je katera od lokacij prosta, mora naročnik obvezno poslati naročilnico za opravljanje storitve. Obvezni podatki so točni naslova naročnika, vključno z davčno številko in kontaktno osebo. Vsak plakat se pred izobešanjem opremi s štampiljko podjetja Čista narava d.o.o. in datumom sprejema plakata.

2. Cena storitve
Cena storitve izobešanja je po veljavnem ceniku (glej CENIKI) in jo plačate po opravljeni storitvi na podlagi izstavljenega računa.
Krajevne skupnosti in društva s sedežem v občini M. Toplice lahko same nameščajo in odstranjujejo plakate (poprej jih je obvezno treba na sedežu podjetja Čista narava opremiti z štampiljko in določiti rok veljavnosti). V kolikor plakati niso odstranjeni to izvede Čista narava in stroške zaračuna naročniku. V kolikor same namestijo in odstranijo plakate oz. obvestila je ta način obveščanja BREZPLAČEN.

Plakatiranje se izvaja ob TORKIH. Plakate je potrebno dostaviti v poslovne prostore podjetja Čista narava najkasneje do 9.00 ure.

Nepooblaščeno plakatiranje na plakatnih mestih in plakatiranje izven plakatnih mest ni dovoljeno.