Tržna dejavnost

Gradbena enota opravlja dela za ostale enote v podjetju, gradi infrastrukturo, ob prostih kapacitetah in pridobitvi naročila pa opravlja tudi storitve za trg (razna gradbena dela in storitve, za katere smo usposobljeni) za pravne ali fizične osebe.

Vzdrževalna in sanacijska dela opravljamo sami, saj smo poleg strokovne usposobljenosti tudi dokaj dobro opremljeni s potrebnimi stroji, ročnimi orodji in drugo tehnično opremo. Sočasno z graditvijo in obnovo komunalne infrastrukture izvedemo tudi gradbena dela za druge upravljavce komunalnih naprav, ki s svojimi trasami sovpadajo v koridor obnove vodovoda in kanalizacije.

Najpomembnejše gradbene storitve, ki jih izvajamo na področju nizkih gradenj so:

  • - gradnja kanalizacije
  • - gradnja hišnih kanalizacijskih priključkov
  • - izvedba gradbenih del pri izgradnji in obnovi vodovoda in ostalih komunalnih vodov
  • - gradnja in obnova cest in pločnikov
  • - gradnja parkirnih prostorov
  • - gradnja raznih opornih zidov
  • - urejanje dvorišč (ureditev zunanjih kanalizacij, priprava površin za asfaltiranje, asfaltiranje, polaganje raznih tlakovcev in drugih plošč, izdelava ograj in opornih zidov, …)
  • - razna zaključna dela v gradbeništvu

Za več informacij vam je na voljo vodja operative, Boštjan Kološa, ki je dosegljiv na mob. št. 041-803-792 (vsak delovnik med 7. in 15. uro).