OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 02-2021

Spoštovani,

vabimo vas, da prijavite na prosto delovno mesto KOMUNALEGA DELAVCA.

Sukcesivne dobave kanalizacijskega materiala v letu 2021 in 2022

JN000377/2021-W01

SUKCESIVNE DOBAVE KANALIZACIJSKEGA MATERIALA V LETU 2021 IN 2021  skladno s tehnično specifikacijo in razpisnimi pogoji.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki bodo morebiti  objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 09.02.2021 do 9:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 03.02.2021 do 09:00 ure

Vabimo vas k oddaji ponudb!

 

OBVESTILO - dežurne službe

Spoštovani,

v času od 23.12.2020 do 11.01.2021 je firma Čista narava na kolektivnem dopustu. V nujnih primerih nas v tem času nas lahko kontaktirate na naslednje telefonske številke:

041-803-792  KOLOŠA Boštjan - vzdrževanje cest

031-388-250  ŠKRILEC Metka -  prijava pogreba

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Spoštovani,

v najem oddajamo  poslovni prostor:

  • neopremljena pisarna  v POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU  Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci,  velikosti 18,02 m2, urejena je etažna lastnina in izdelan etažni elaborat, ID znak del stavbe 88-414-1 (bivši prostor Zavarovalnice Triglav), par.št. 2366 k.o.Prosenjakovci.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine.

Ponudbo pošljite na e-naslov: cista.narava@siol.net ali po pošti na naslov Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu podjetja ali na telefonski številki: 02-538-1610.

OBVESTILO - vodovod - javne ustanove

OBVESTILO - izpiranje HVO pred odprtjem objektov

OBVESTILO V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

Vse uporabnike obveščamo, da od 04.05. 2020 ponovno deluje blagajna. Uporabnike naprošamo, da še vedno v čim večji meri uporabljate elektronske poti za poslovanje z našim podjetjem.  

  • pisna zahteva: ČISTA NARAVA, d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
  • po elektronski pošti  (cista.narava@siol.net)
  • po telefonu 02/538-1610
  • plačila storitev: elektronsko plačilo preko spletnih bank

Naj vas spomnimo, da je ob vstopu v naše poslovne prostore obvezna uporaba maske oz. drugih pokrival,  obvezno je razkuževanje rok in vstop v pisarne posamično .

Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL BOSTE PRIPOMOGLI K SVOJI VARNOSTI IN VARNOSTI VSEH OSTALIH OBČANOV IN OBČANK!

kolektiv podjetja ČISTA NARAVA d.o.o.

Obvestilo

ODVOZ FEKALIJ

Obveščamo vas, da je odvoz fekalij na območju občine Moravske Toplice organiziran vsako sredo in petek. NAROČILA za odvoz (vsaj en dan pred izvedbo) sprejema g. Števančec Andrej na tel. 02-538-1615 ali GSM 041-803-793.

Fotogalerija