ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV DRUŽBE ČISTA NARAVA d.o.o. 2021-2024

JN006718/2020-W01

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV DRUŽBE ČISTA NARAVA d.o.o.  za obdobje 2021-2024

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki bodo morebiti objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za postavljanje vprašanj: 12.11.2020 do 9:00 ure

Rok za oddajo ponudb: 18.11.2020 do 9:00 ure

Vabljeni k oddaji ponudbe!

NAKUP ROVOKOPAČA po sistemu staro za novo

JN006645/2020-W01

NAKUP ROVOKOPAČA skladno s tehnično specifikacijo in razpisnimi pogoji.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki bodo morebiti  objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 16.11.2020 do 9:00 ure

Rok za postavitev vprašanj: 10.11.2020 do 09:00 ure

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Spoštovani,

v najem oddajamo  poslovni prostor:

  • neopremljena pisarna  v POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU  Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci,  velikosti 18,02 m2, urejena je etažna lastnina in izdelan etažni elaborat, ID znak del stavbe 88-414-1 (bivši prostor Zavarovalnice Triglav), par.št. 2366 k.o.Prosenjakovci.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine.

Ponudbo pošljite na e-naslov: cista.narava@siol.net ali po pošti na naslov Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu podjetja ali na telefonski številki: 02-538-1610.

OBVESTILO - vodovod - javne ustanove

OBVESTILO - izpiranje HVO pred odprtjem objektov

OBVESTILO V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

Vse uporabnike obveščamo, da od 04.05. 2020 ponovno deluje blagajna. Uporabnike naprošamo, da še vedno v čim večji meri uporabljate elektronske poti za poslovanje z našim podjetjem.  

  • pisna zahteva: ČISTA NARAVA, d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
  • po elektronski pošti  (cista.narava@siol.net)
  • po telefonu 02/538-1610
  • plačila storitev: elektronsko plačilo preko spletnih bank

Naj vas spomnimo, da je ob vstopu v naše poslovne prostore obvezna uporaba maske oz. drugih pokrival,  obvezno je razkuževanje rok in vstop v pisarne posamično .

Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL BOSTE PRIPOMOGLI K SVOJI VARNOSTI IN VARNOSTI VSEH OSTALIH OBČANOV IN OBČANK!

kolektiv podjetja ČISTA NARAVA d.o.o.

Obvestilo

ZAPORA CEST

Obveščamo vas, da bo na Levstikovi in Kratki ulici, Moravske Toplice zaradi obnove inštalacij meteorne odvodnje POPOLNA ZAPORA CESTE.

Dela bodo potekala v terminu od 07.09.2020 do 30.10.2020 med 07.00 in 16.00 uro, v tem času bo tudi popolna zapora ceste. V času zapore bo promet urejen z obvozom, dostop stanovalcem do stanovanjskih objektov bo omogočen tudi v času zapore.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste.

Hvala za razumevanje in strpnost v času gradnje.

 

ODVOZ FEKALIJ

Obveščamo vas, da je odvoz fekalij na območju občine Moravske Toplice organiziran vsako sredo in petek. NAROČILA za odvoz (vsaj en dan pred izvedbo) sprejema g. Števančec Andrej na tel. 02-538-1615 ali GSM 041-803-793.

Fotogalerija