OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Razpis za prosto delovno mesto direktorja 
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje:
- da ima VII. oz. VI. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske ali   pravne smeri
- opravljen strokovni izpit- vsaj 5 let delovnih izkušenj pri vodilnih delih in 
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za višjo in visoko strokovno ter univerzitetno izobrazbo .
 Kandidat mora prijavi priložiti svoj predlog programa poslovanja podjetja. Mandat  direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo  priporočeno do izteka  22.01.2020 na naslov:  Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice s  pripisom »za razpisno komisijo – ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po zaključenem zbiranju prijav.

OBVESTILO - dežurne službe

Spoštovani,

v času od 23.12.2020 do 11.01.2021 je firma Čista narava na kolektivnem dopustu. V nujnih primerih nas v tem času nas lahko kontaktirate na naslednje telefonske številke:

041-803-792  KOLOŠA Boštjan - vzdrževanje cest

031-388-250  ŠKRILEC Metka -  prijava pogreba

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Spoštovani,

v najem oddajamo  poslovni prostor:

  • neopremljena pisarna  v POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU  Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci,  velikosti 18,02 m2, urejena je etažna lastnina in izdelan etažni elaborat, ID znak del stavbe 88-414-1 (bivši prostor Zavarovalnice Triglav), par.št. 2366 k.o.Prosenjakovci.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine.

Ponudbo pošljite na e-naslov: cista.narava@siol.net ali po pošti na naslov Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu podjetja ali na telefonski številki: 02-538-1610.

OBVESTILO - vodovod - javne ustanove

OBVESTILO - izpiranje HVO pred odprtjem objektov

OBVESTILO V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

Vse uporabnike obveščamo, da od 04.05. 2020 ponovno deluje blagajna. Uporabnike naprošamo, da še vedno v čim večji meri uporabljate elektronske poti za poslovanje z našim podjetjem.  

  • pisna zahteva: ČISTA NARAVA, d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
  • po elektronski pošti  (cista.narava@siol.net)
  • po telefonu 02/538-1610
  • plačila storitev: elektronsko plačilo preko spletnih bank

Naj vas spomnimo, da je ob vstopu v naše poslovne prostore obvezna uporaba maske oz. drugih pokrival,  obvezno je razkuževanje rok in vstop v pisarne posamično .

Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL BOSTE PRIPOMOGLI K SVOJI VARNOSTI IN VARNOSTI VSEH OSTALIH OBČANOV IN OBČANK!

kolektiv podjetja ČISTA NARAVA d.o.o.

Obvestilo

ZAPORA CEST

Obveščamo vas, da bo na Levstikovi in Kratki ulici, Moravske Toplice zaradi obnove inštalacij meteorne odvodnje POPOLNA ZAPORA CESTE.

Dela bodo potekala v terminu od 07.09.2020 do 30.10.2020 med 07.00 in 16.00 uro, v tem času bo tudi popolna zapora ceste. V času zapore bo promet urejen z obvozom, dostop stanovalcem do stanovanjskih objektov bo omogočen tudi v času zapore.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste.

Hvala za razumevanje in strpnost v času gradnje.

 

ODVOZ FEKALIJ

Obveščamo vas, da je odvoz fekalij na območju občine Moravske Toplice organiziran vsako sredo in petek. NAROČILA za odvoz (vsaj en dan pred izvedbo) sprejema g. Števančec Andrej na tel. 02-538-1615 ali GSM 041-803-793.

Fotogalerija