Javna razsvetljava

Na območju občine Moravske  Toplice izvaja vzdrževanje JR podjetje Čista narava d.o.o. Tešanovci skladno z Odloku o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Moravske Toplice  objavljenem v Ur.l. RS št. 19/02.03.2007.

Javna razsvetljava je na področju občine Moravske Toplice je izgrajena 21 naseljih: Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Ivanci, Ivanjševci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Tešanovci. V 7 naseljih javne razsvetljave ni:  Andrejci, Berkovci, Fokovci, Kančevci, Ivanovci, Suhi Vrh in Vučja Gomila.                                                                     

Obseg del:

  • - zamenjavo žarnic in predstikalnih naprav;
  • - tekoče investicijsko vzdrževanje;
  • - obnovo in manjše rekunstrukcije;
  • - odpravo okvar;
  • - vzdrževanje prometne signalizacije (prehodi za pešce);
  • - hitro odpravljanje napak na prometni signalizaciji;
  • in druga dela s področja vzdrževanja JR     .       

Vse okvare javne razsvetljave nam lahko sporočite na tel. številko 02-538-1610 (tajništvo) ali  na e-mail: cista.narava@siol.net.