Vodovod - oskrba z vodo

01.01.2017 je Čista narava postala izvajalec vzdževalnih del pri oskrbi s pitno vodo na področju občine Moravske Toplice. Na podjetju ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice  lahko uredite:

  • - Prijavo novega vodomernega priključka in dobite vse ostale informacije vezane na vzdrževanje in priključevanje na javni vodovodni sistem . Občan mora za priklop na vodovodni sistem predložiti  kopijo Pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovoda med Občino Moravske Toplice in občanom ter Potrdilo o plačanih pogodbenih obveznostih izdano s strani občinske uprave.
  •  
  • - Prijavo poškodbe oz. sporočite napako delovanja javnega vodovnega omrežja na tel. številko 02-538-1610 ali  GSM 041-803-793 (Števančec Andrej).
  •  

Več informacij in različni obrazci v zvezi z vodovodom so objavljeni na spletni strani https://vodovod-b.si/  in http://obvescanje.vodovod-b.si/ .