Predstavitev

Javna služba se izvaja na področju celotnega območja občine Moravske Toplice in zajema naslednje naloge:                      

a) odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije

b) odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni sistemov javne kanalizacije (odvoz greznic in blata iz MKČN)

c) odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo

d) odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije

e) čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Na območjih kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije podjetje upravlja s  kanalizacijskimi sistemi v 15 naseljih.    

Na kanalizacijske sisteme je priključenih 1209 uporabnikov od tega 1.123 gospodinjstev in 86 poslovnih subjektov. V letu 2017 smo na novo priključili 27 uporabnikov, v večini na najnovejši kanalizacijski sistem v Filovcih.

Koristne informacije

Kaj ne sodi v kanalizacijo