POKOPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE

POKOPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE

PROSTOR za postavitev žarnega zidu in ureditev raztrosa pepela in potke - PREDLOG v priponki

Pokopališča

Na podlagi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 104/07) in Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice  (Ur. list RS, št. 57/18)  in sklenjenimi pogodbami s posameznimi vasmi  upravljamo s pokopališči v naslednjih vaseh: Berkovci, Bogojina, Čikečka vas, Filovci,  Fokovci, Ivanci, Ivanovci, Kančevci I in II, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci I in II (staro), Ratkovci, Središče, Sebeborci, Selo (pri Rotundi in Selo I), Suhi vrh-Gornji Moravci, Tešanovci in Vučja Gomila.

Upravljanje pokopališč, ki se izvaja kot gospodarska javna služba obsega:

  • - zagotavljanje urejenosti pokopališča,
  • - izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
  • - oddajo grobov v najem,
  • - vodenje evidenc ter
  • - izdajo soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.

 

POJASNILO GLEDE UDELEŽBE NA POGREBIH - virus SARS-CoV-2

Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/2020) je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili  oz. priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Zbiranje do 500 udeležencev (brez izvajalcev pogreba) je dovoljeno le pod pogojem, da naročnik pogreba, ki je sklicatelj oziroma organizator zbiranja, pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak pogreb in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Naročnik pogreba, ki je sklicatelj oziroma organizator zbiranja, na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ.

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/2020) je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje vsaj 2 metra.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.

Ob tem je treba zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na njihovih spletnih straneh.