Dobave betonov, prevozi betonov in vgrajevanje s črpalko v letu 2019

JN000195/2019-W01

DOBAVE BETONOV, PREVOZI BETONOV IN VGRAJEVANJE S ČRPALKO V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 30.01.2019 do 09:00

Sukcesivne dobave gradbenega materiala v 2019

JN008819/2018-W01
DOBAVA GRADBENEGA MATERIALA V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 15.01.2019 do 09:00

Dobava gramoznega materiala v letu 2019

JN008494/2018-W01

DOBAVA GRAMOZNEGA MATERIALA V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 27.12.2018 do 08:30 ure

Strojne storitve na območju občine moravske toplice v letu 2019

JN008485/2018-W01

STROJNE STORITVE NA OBMOČJU OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 27.12.2018 do 9:00 ure

Dobava kanalizacijskega materiala v letu 2019

JN008332/2018-W01

DOBAVA KANALIZACIJSKEGA MATERIALA V LETU 2019

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb: 19.12.2018 do 9:00 ure